fbpx

zakelijke ervaring

Gert Jan Hermus

Gert Jan Hermus

Door de economisch-juridische opleiding die ik heb gevolgd en de ervaring die ik heb opgedaan in verschillende managementfuncties in de Friese openbare bibliotheekwereld, mag je me best een generalist noemen. Als voormalig manager ben ik het gewend om te denken in klantsegmentaties en ik heb klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Ik ben bekend met de lokale politieke verhoudingen en overheid en heb leiding gegeven aan veranderingsprocessen tijdens reorganisaties en fusies. Met veel plezier heb ik samen met architecten en aannemers bibliotheken verbouwd en gerestyled.
Ik ben nieuwsgierig en maatschappelijk betrokken en ik blijf graag op de hoogte van (de achtergronden van) het nieuws.

Quotes van anderen:

“Gert Jan Hermus is een ambitieuze generalist met oog voor detail met twintig jaar ervaring in verschillende managementfuncties in de Friese openbare bibliotheekwereld.”

“Zijn leiderschaps- en coachingsstijl laat zich het beste omschrijven als inspirerend, persoonlijk en resultaatgericht. Hij is het gewend om op verschillende niveaus te communiceren in woord en geschrift.”

“Hij onderhoudt een uitgebreid netwerk en is bekend met de lokale politieke en bestuurlijke verhoudingen. Heeft als eindverantwoordelijke leiding gegeven aan innovatie- en veranderingsprocessen waaronder een aantal reorganisaties en fusies.”

“Gert Jan is creatief, nieuwsgierig en hij houdt ervan om zijn kennis met anderen te delen.”

 

Beknopt Curriculum Vitae

Hieronder vind je mijn meest recente werkervaring. Mijn uitgebreide CV stuur ik je desgewenst graag toe.

Zeer ervaren manager – Klantgericht – Commercieel – Creatief – Sociaal – Breed georiënteerd –  Communicatief in woord, schrift en beeld – Vernieuwend – Ondernemend – Maatschappelijk betrokken – Heeft sterke affiniteit met online ondernemen.

 

Werkervaring

Tot heden
FOTOGRAAF – TRAINER – TEKSTSCHRIJVER

Fotograaf en beeldbewerker in meerdere disciplines (zie portfolio op deze website)
Trainer/coach: cursussen, workshops, privélessen en coachingstrajecten (re-integratie bij burn-out en depressie).
Spreker tijdens lezingen en jurylid tijdens fotografie-evenementen.

2013 – 2017
MANAGER BIBLIOTHEKEN SÚDWEST-FRYSLAN EN LITTENSERADIEL
Stichting Bibliotheken Mar en Fean, Bolsward

Als manager ben ik lid van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen in mijn werkgebied (6 bibliotheekvestigingen in de gemeenten Súdwest-Fryslân (fusiegemeente) en Littenseradiel) op de volgende resultaatgebieden:

1. Strategie
2. Leiderschap (Formatie: 1100 uur (32 formatieplaatsen, 60 medewerkers)
3. Bedrijfsvoering
4. Ontwikkeling

Aantal uitgelichte activiteiten:
Leiden en begeleiden van 2 fusies in mijn werkgebied.
Leiden en begeleiden van 3 reorganisaties in mijn werkgebied.
Doorvoeren van gemeentelijke bezuinigingen in mijn werkgebied. (€ 400.000 structureel per jaar)
Onderhouden van intensieve contacten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.
Restyling en verbouwing van de bibliotheken in Sneek en Bolsward en de verbouwing Makkum tot de eerste retailbibliotheek in Friesland.
Meerdere ICT-projecten  resulterend in kostenbesparingen, efficiencyverbeteringen en verhoging van het serviceniveau.
Invoeren assortimentsverbeteringen.
Initiëren van en meewerken aan lokale, regionale en nationale samenwerkingsverbanden.
Adviseren op het gebied van de ontwikkeling van het (strategisch) beleid van de organisatie.
Verantwoordelijk voor integraal personeelsmanagement waaronder inzet personeel en functioneringsgesprekken.
Eindverantwoordelijk voor medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.

2011 – 2013
HOOFD KLANTCONTACT
Stichting Bibliotheken Súdwest Fryslân, Sneek

Omdat de organisatie behoefte heeft om zich verder te ontwikkelen als een vraaggerichte cultureel ondernemer, werd in dat jaar de functie Hoofd Klantencontact geïntroduceerd.

Als Hoofd Klantcontact was ik lid van het managementteam en eindverantwoordelijk voor het management van de sector Klantencontact (9 vestigingen binnen de gemeenten Súdwest-Fryslân en Gaasterlân-Sleat). Ik gaf leiding aan de teams van de lokale vestigingen (ongeveer 100 medewerkers en vrijwilligers).

Het Hoofd Klantcontact is eindverantwoordelijk voor:

De organisatie, planning en ontwikkeling van de operationele, logistieke, financiële en personele processen en klantgerichte activiteiten binnen de vestigingen in het werkgebied.
De toegewezen budgetten.
Het personeelsmanagement.
Contacten met lokale en regionale overheden en instellingen.
Participeert in ontwikkeltrajecten in de lokale samenleving en op provinciaal niveau.
Het HRM- en het algemene marketingbeleid.
De kwaliteitszorg en de certificering van de vestigingen van BSWF.

2005 – 2011
REGIOMANAGER
De Stichting Bibliotheken Súdwest Fryslân komt voort uit een fusie van bibliotheekorganisaties in de zuidwesthoek van Fryslân.

Als regiomanager was ik lid van het managementteam en belast met het management in de vestigingen binnen mijn regio (9 vestigingen in 7 gemeenten).

Eindverantwoordelijk op het gebied van:
Algemeen management (financiën, organisatie en operationele processen)
Kwaliteit van de dienstverlening
Personeelsmanagement waaronder werving en selectie
Beleidsontwikkeling
Leidinggeven
Cultureel ondernemerschap en relatiebeheer

Vanuit mijn functie leg, ontwikkel en onderhoud ik veelvuldig externe contacten (lokale en regionale overheden en instellingen).

2000 – 2005
HOOFD ALGEMENE ZAKEN
Openbare Bibliotheek Sneek

In 2000 maak ik vanuit het facilitair bedrijf voor bibliotheken in Fryslân (de CBD-Friesland) de overstap naar de frontoffice.

Als Hoofd Algemene Zaken was ik lid van het managementteam met onderstaande aandachtsgebieden:

Beslissingsbevoegd binnen mijn verantwoordelijkheidsgebied.
Geef leiding aan de afdeling Ondersteuning en Uitlening.
Lever een bijdrage aan beleidsontwikkeling.
Geef leiding aan administratieve beheerswerkzaamheden.
Heb verantwoordelijkheid voor het operationeel zijn van ICT-systemen.
Zie toe op onderhoud van gebouwen en installaties.
Heb budgetverantwoordelijkheid.

Resumé

Nog even mijn belangrijkste kenmerken (niet helemáál in willekeurige volgorde)

Echtgenoot
Vader van twee
Gezelligheidsmens
HEAO
Tekstschrijver
Fotograaf
Photoshopper / Beeldbewerker
Webadviseur
Blogger
Social Media
Tourfietser
Fryslân
Hollanner om Ynens
Sneek
Culinair
Scandinavië

Ervaring

Management
Veranderingsprocessen
Reorganisaties
Fusies
Verbouwingen en restylingen
Financiën
Personeel
(Coachend) leidinggeven
Personeelstevredenheidsonderzoeken
Kwaliteit en certificering
Retail
Klantsegmentatie
Klantgericht denken
Online ondernemen en social media
Klanttevredenheidsonderzoeken
Loyaliteitsactiviteiten
ICT
Facilitair management
Webdesign
Wordpress
Search Engine Optimization (SEO)
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe InDesign
Laaggeletterdheid
Taalstimulering

error: