Straatfotografie en AVG – privacy

Op 25 mei 2018 is Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in heel Europa. Wat betekent deze privacywet voor fotografen? Wat mag wel en wat mag niet? Mag je foto’s met mensen erop nog wel op je website plaatsen? En wat betekent de AVG voor straatfotografen en straatfotografie? Mag je nog op straat fotograferen? En mag je datgene wat je hebt gefotografeerd nog publiceren?

Ik krijg de laatste tijd tijdens mijn lezingen en workshops straatfotografie regelmatig vragen over de consequenties van de AVG voor (straat)fotografen. Laat ik vooraf even duidelijk stellen dat ik geen jurist ben. Je kunt me dus niet ‘ophangen’ aan mijn beweringen in deze blog en ik sta open voor constructieve aanvullingen en aanpassingen. Maar dit is wat ik er tot nu toe van begrepen heb. In mijn eigen woorden:

Fotograaf en AVG of GDPR (General Data Protection Regulation)

De AGV regelt om het kort te zeggen hoe particuliere bedrijven en overheidsinstanties om moeten gaan met persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan persoonsgegevens van klanten die worden opgeslagen ten behoeve van de bedrijfsvoering (naam, adres, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, etc.). Hier dient een bedrijf netjes mee om te gaan. Bovendien moet een bedrijf of organisatie duidelijk maken hoe ze omgaan met die gegevens door het publiceren van hun privacyverklaring. Hierin moet onder andere worden opgenomen voor welk doel een bedrijf persoonsgegevens verzamelt; hoe en waar die gegevens worden opgeslagen; hoe die gegevens worden beveiligd; wie er nog meer gebruik maakt van die gegevens; hoe iemand het aan kan geven als hij zijn gegevens uit de bestanden verwijderd wil hebben…

Voor fotografen geldt dat als ze foto’s opslaan of publiceren waarop mensen staan afgebeeld ze in feite persoonsgegevens van iemand opslaan of publiceren. Immers, een foto van iemand die herkenbaar op een foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. Als fotograaf moet je dus aangeven hoe je met die foto’s omgaat, wat het doel is van de foto’s en welke grondslag (reden) je hebt voor het verwerken van die foto’s (persoonsgegevens).

Mag je foto’s en video’s maken op straat?

Het antwoord op de vraag of je nog steeds foto’s en video’s op straat mag maken is volmondig “ja”! In de openbare ruimte mag je fotografen wat en wie je maar wilt. Ik heb daar een poosje geleden dit blogbericht over geschreven. En de regelgeving die ik daarin behandel blijft onverminderd van kracht.

Foto’s publiceren en AVG

Hier komt voor fotografen wat mij betreft het tricky gedeelte van de AVG. Wat ik ervan heb begrepen is dat je als publicist van foto’s moet kunnen aantonen dat derde partijen waar je mee te maken hebt (zoals je internetprovider of sociale media als Facebook en Instagram) óók voldoen aan de AVG en dus ook een privacyverklaring moeten kunnen overleggen die de Europese toets kan doorstaan.

AVG en sociale media

De grote sociale media-platforms zoals Facebook, Google, Twitter, Instagram (ook Facebook) kunnen momenteel (mei 2018) niet voldoen voldoen aan de Europese privacywetgeving. Als jij als fotograaf dus foto’s plaatst op die sociale media waar mensen herkenbaar op staan afgebeeld, dan kun je niet instaan voor een goede verwerking van die foto’s (persoonsgegevens) door die sociale media. Met andere woorden; mogelijk ga jij daarmee als publicist in de fout.

Foto’s op eigen website en AVG

Als je foto’s met mensen erop publiceert op je eigen website (binnen een domein zoals gertjanhermus.nl) dan kun je een goede verwerking van die gegevens wél garanderen. Je moet dat dan ook wel goed geregeld hebben natuurlijk. Om persoonsgegevens (dus ook foto’s) te mogen verwerken moet je gebruik kunnen maken van een van de 6 grondslagen die in de AVG beschreven staan. Zie de website van Charlotte Meindersma (‘social media-jurist’) voor een uitleg over die grondslagen (link onderaan de pagina).

Straatfotografie en AVG

Mag je straatfoto’s altijd publiceren op je eigen website? Volgens mij is het zo dat dat mag als je daarvoor de grondslag “gerechtvaardigd belang” hanteert. In dit kader is mijn uitgangspunt voor straatfotografie dat het een journalistieke of artistieke (kunstzinnige) uitingsvorm betreft. Degene die op de foto staat afgebeeld kan publicatie niet voorkomen of ongedaan maken tenzij zijn of haar ‘redelijk belang’ in het geding is in de zin van het portretrecht (art. 21 AW).

De overige voorwaarden van de AVG zoals goede opslag en beveiliging van de foto’s blijven natuurlijk onverminderd van kracht.

De grondslagen en uitzonderingen binnen de AVG

  • Toestemming
  • Vitale belangen
  • Wettelijke verplichting
  • Overeenkomst
  • Algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang

Als straatfotograaf maak je gebruik van de artistieke uitingsvorm (uitzondering), je gerechtvaardigd belang (grondslag) om je bedrijf in stand te kunnen houden en om je portfolio te kunnen hebben (doel).

Hobbyfotograaf en AVG

Eerlijk gezegd weet ik niet in hoeverre een amateurfotograaf of hobbyfotograaf zich moet houden aan de AVG. Natuurlijk moet iedereen zich aan de Wet houden, maar ik heb nog niet helemaal duidelijk wat dit in de praktijk betekent voor die groep hobbyisten en fotografieliefhebbers. De AVG kent een beperking voor verwerking van persoonsgegevens door een “natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.” Een kunstzinnige hobbyfotograaf lijkt me tot die groep te behoren…


straatfotografie AVG
Deze foto toont iemand in een zeer kwetsbare positie. Toch denk ik dat je zo’n foto zonder problemen op je website of op sociale media kunt plaatsen. Immers, er staan geen duidelijk herkenbare mensen op…. – © Gert Jan Hermus

Mijn werkwijze kortom:

  • Ik maak en publiceer artistieke (kunstzinnige) straatfoto’s en doe daarbij mijn best om het ‘belang’ van de geportretteerde niet te schaden.
  • De publicatie van mijn volledige portfolio straatfotografie en straatportretten doe ik op mijn eigen website (met de nodige privacyverklaring).
  • Ik ga zorgvuldig om met de foto’s (want ik heb ze versleuteld opgeslagen en heb de gegevensdragers beveiligd).
  • De partijen waar ik mee te maken heb (zoals mijn provider) kunnen voldoen aan de AVG-eisen.

Meer lezen?

Voor de onderbouwing van dit blogbericht verwijs ik je graag naar de volgende pagina’s van Charlotte Meindersma:

Als je op- of aanmerkingen hebt, dan lees ik het graag hieronder.


Bekijk hier mijn straatfotografie:

Straatfotografie

Straatportretten

Voorbijgangers

Workshops Straatfotografie

Klik hier als je meer informatie wilt hebben over mijn workshops Straatfotografie.

Lezing Straatfotografie

Klik hier als je me wilt boeken voor een lezing Straatfotografie.

Mijn blogberichten over straatfotografie en wetgeving:

Klik hier voor meer blogberichten over straatfotografie en wetgeving.

Wil je een fotocursus, een workshop of een privéles volgen?

Bekijk hier mijn totale cursusaanbod!

Wat is een goede camera voor straatfotografie?

Ik heb een blogbericht geschreven over de camera’s die ik gebruik voor straatfotografie.


Geef een reactie

9 gedachten over “Straatfotografie en AVG – privacy”

error: