Nieuwe drone-regels 2021

Wat zijn de regels voor het vliegen met een drone? Die vraag krijg ik vaak. Als ik zelf met mijn drone voor klanten aan het vliegen ben. Of naar aanleiding van een filmpje dat ik post op internet. Maar ook in de cursussen en workshops die ik geef. Ik snap de verwarring wel. Want de drone-regels waren al ondoorgrondelijk. Maar nu zijn ze ook nog eens veranderd op 1 januari 2021.

De belangrijkste regels en de verschillen

De drone-regels van vóór 2021

Op 1 januari 2021 zijn nieuwe Europese regels ingegaan voor het vliegen met een drone. In de situatie daarvoor werd er onderscheid gemaakt tussen vliegen voor je hobby en drone-piloten die zakelijk vliegen. Want de hobbyisten vielen onder de wetgeving voor modelvliegers. Terwijl zakelijke piloten te maken hadden met wetgeving voor de luchtvaart. Het gekke was dat een particulier veel meer mocht dan iemand die zakelijk bezig was. Die mocht bijvoorbeeld hoger en verder vliegen.

Zoals gezegd het onderscheid tussen hobbymatig of zakelijk vliegen wordt niet meer gemaakt.

De wetgeving voor drone-vliegen per 2021

Zoals gezegd zijn er nieuwe regels. Ik ga hier niet alle ins en outs bespreken. Ik wil de belangrijkste zaken behandelen in begrijpelijke taal. Ten eerste heb je nu te maken met Europese regelgeving. Die geldt in elk land binnen de Europese Unie. Maar het kan zijn dat er per land wat aanvullende regels zijn.

De belangrijkste regels voor het vliegen met een drone:

 • Er zijn drie categorieën. Die hebben te maken met het risico op ongelukken: laag risico, gemiddeld risico of hoog risico.
 • Voor de gemiddelde dronevlieger (amateur én zakelijk) geld de categorie ‘Laag risico’. In deze categorie geldt:
  • dat je minimaal 16 jaar bent
  • je in het bezit van een vliegbewijs moet zijn
  • dat je je als piloot hebt aangemeld bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
  • de drone waarmee je vliegt is maximaal 25 kilogram
  • je mag niet vliegen boven verboden gebieden (no-fly zones)
  • je moet minimaal 50 meter afstand houden tot andere mensen
  • de maximale vlieghoogte is 120 meter
  • de drone is tijdens de vlucht altijd in het zicht
  • dus je mag ook niet vliegen in het donker
  • je bent niet onder invloed van drank of drugs
  • als er andere luchtvaartuigen in de buurt zijn dan moet je meteen landen
 • Als je niet aan bovenstaande drone-regels kunt voldoen, dan val je in de categorieën met een hoger risico. Daarvoor geldt dat je aanvullende vliegbewijzen en vergunningen nodig hebt. Die ga ik hier niet behandelen. Maar een aantal van de dingen die ik noem mogen ook in de hogere categorieën niet. Want dán mag je natuurlijk ook niet dronken aan de knoppen zitten.
drone-regels 2021 Europese wetgeving
Ergens in Súdwest-Fryslân – © Gert Jan Hermus

Waar mag je vliegen met je drone?

Nou dat valt nogal tegen. Er zijn heel veel plekken waar je niet mag vliegen met je drone. Want de Rijksoverheid heeft daar duidelijke regels voor opgesteld. Ten eerste mag je niet vliegen in de buurt van vliegvelden. Waarbij je ‘in de buurt’ ruim moet nemen. Zo mag je bijvoorbeeld in bijna heel Noord-Friesland niet opstijgen vanwege het militaire vliegveld van Leeuwarden.

Ten tweede mag je niet vliegen boven Natura 2000-gebieden. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Kwetsbare gebieden dus, waar een drone bijvoorbeeld de rust van de dieren die daar leven kan verstoren.

Tot slot moet je minimaal 50 meter afstand houden tot andere mensen. Dat betekent in de praktijk dat je niet boven dorpen en woonwijken mag vliegen. Een aanvullende regel is dat je rekening moet houden met de privacy van andere mensen.

Kaart met no-fly zones en app

De overheid, beter gezegd Luchtverkeersleiding Nederland, heeft een kaart van Nederland samengesteld. Daarop staan alle gebieden waar je niet mag vliegen. Er is ook een app die je kunt gebruiken op je telefoon. Die maakt gebruik van dezelfde zonekaart. De app heet GoDrone. Er zijn ook wel websites die andere kaarten tonen. Maar die van de LVNL is de enige officiële.

Drones tot 250 gram

Veel mensen denken onterecht dat de bovenstaande regels niet gelden voor drones onder 250 gram. Omdat, zo zeggen ze, deze als speelgoed worden beschouwd.

Let op! Dit is niet altijd waar!

Voor lichte drones van onder 250 gram mét een camera gelden dezelfde regels als voor drones van boven 250 gram.

Drones onder de 250 gram zonder camera

Deze drones worden beschouwd als speelgoed. Om hiermee te vliegen:

 • geldt geen minimum leeftijd
 • hoef je je niet bij de RDW in te schrijven
 • is een vliegbewijs niet nodig

Overgangstermijn voor ROC-light

Je moet dus sinds 1 januari 2021 in het bezit zijn van een geldig vliegbewijs. Als je voor die datum al een ROC-light vergunning had met een vrijstelling voor een vliegbewijs dan kun je nog een jaar gebruik maken van die vergunning. Maar je moet er dus wel voor zorgen dat je voor 1 januari 2022 je vliegbewijs alsnog haalt.

Verzekering

Onder het oude wetgevingsregime gold dat je voor het zakelijk vliegen een speciale droneverzekering nodig had. Dat was een voorwaarde om een ROC-light vergunning te krijgen. Ik ben er nog niet achter of zo’n verzekering nog verplicht is. Zo’n verzekering is niet goedkoop. De goedkoopste zit rond de 400 euro per jaar. Maar ik zou hem je toch aanraden. Er kan altijd iets gebeuren met een drone. En als je schade aan een ander toebrengt, dan ben je wel verantwoordelijk en aansprakelijk. Je ‘gewone’ WA-verzekering dekt dit soort schade niet!

Wet jij of zo’n verzekering nog verplicht is? Laat dan even een reactie achter onderaan dit bericht!

Hoge boetes

De overheid hanteert een actief handhavingsbeleid wat drones aangaat. Als je bijvoorbeeld een filmpje plaatst op internet waarop een locatie wordt getoond waar je niet mag vliegen, dan heb je kans dat er een politieman aan je deur verschijnt. En ook in ‘het veld’ wordt er regelmatig gecontroleerd. Houd er rekening mee dat de boetes op het niet naleven van de regels niet mals zijn. Die kunnen oplopen tot € 7.800,-. Bovendien kan je drone in beslag worden genomen en je registratie bij het RDW worden geschrapt.

Disclaimer

Let op! In dit blogbericht is misschien niet elk detail van de nieuwe wetgeving beschreven. Het zijn de hoofdlijnen. Ga dus voordat je gaat vliegen met een drone na welke drone-regels er gelden voor jouw situatie. De overheid heeft een aantal webpagina’s voor dronepiloten. Maar zoals gezegd, het is allemaal wat ondoorzichtig.

Geef een reactie

error: