Copyright

Copyright Notice ©

All content included on this website (such as text, graphics, images) are the property of the owner (Gert Jan Hermus) and are protected by international copyright laws.

Unless you receive owners express written consent, you may not copy, reproduce, publish, distribute, create derivative works of, sell, transfer, display, transmit, compile or collect in a database, or in any manner commercially exploit, any copyright-protected element of this website, including the content on this website. You must abide by all copyright notices, information and/or restrictions contained or referenced in this website.

Alle teksten en foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd (copyright). Voor elk gebruik ervan is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de rechthebbende (Gert Jan Hermus Fotografie).
Bent u geïnteresseerd in foto’s, neem dan contact op met Gert Jan Hermus.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Meer informatie over het auteursrecht vind je op:
Auteursrecht.nl
De Auteurswet

 

 

Copyright, een beetje uitleg ©

Ook als je zelf op een foto voorkomt, mag je nog niet zomaar die foto van een website kopiëren en hem plaatsen via Twitter, Facebook of (eigen) website. Want ook als je zélf op de foto staat, dan blijft die foto eigendom van de fotograaf. Je hebt dus ook in zo’n geval vooraf toestemming nodig als je hem ergens wilt plaatsen.

Naamsvermelding is niet genoeg

Het is een wijdverbreid misverstand dat als je de naam van de fotograaf er maar bij zet, je een foto wel mag publiceren. Dit is NIET WAAR. Je hebt in alle gevallen toestemming nodig van de fotograaf.

 

 

Copyright

Wil je een fotocursus, een workshop of een privéles volgen?

Bekijk hier mijn totale cursusaanbod!

 

Geef een reactie

error: