Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gert Jan Hermus Fotografie Sneek


Voorwaarden en condities cursussen 
 
Dit zijn de condities en algemene voorwaarden voor het deelnemen aan cursussen en workshops van Gert Jan Hermus Fotografie in Sneek. Met het aanmelden voor een cursus of workshop en het ontvangen van de bevestiging accepteert u deze condities.

Deze algemene voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u en Gert Jan Hermus Fotografie en is bindend volgens Nederlands Recht.

Bij het ontvangen van de bevestiging van aanmelding voor een workshop gaat u een juridische overeenkomst aan tussen uzelf en Gert Jan Hermus Fotografie voor het deelnemen aan een cursus of workshop. Gert Jan Hermus Fotografie verbindt zich hiermee om een cursus of workshop te leveren volgens de op de website en in de ontvangstbevestiging vermelde omschrijving.

 

1. Inschrijving

Inschrijving op de cursussen, workshops en privélessen (hierna allemaal ‘cursus’ genoemd) kan via de website, per e-mail of telefonisch. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Je inschrijving is bindend.

2. Bevestiging en uitnodiging

Om kosten en milieu te sparen wordt er zoveel mogelijk per e-mail gecorrespondeerd.

Na aanmelding wordt een bevestiging van je inschrijving naar het door jou opgegeven e-mailadres gestuurd. Bij de bevestiging zit eveneens de nota voor het verschuldigde cursusgeld.

Minimaal een week voor de start van de cursus ontvang je het in de omschrijving van de cursus genoemde cursusmateriaal.

 

3. Start cursussen

Bij het organiseren van de cursussen zijn kosten gemoeid: zaalhuur, eventueel verzorgen van lunch, koffie, thee, etc. Om deze kosten te dekken is een minimaal aantal inschrijvingen per cursus noodzakelijk.

De cursus gaat van start indien er voldoende inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus op een andere datum worden samengevoegd met een andere cursus. Je krijgt daarvan tijdig bericht. Mocht zich dit voordoen dan heb je het recht om je deelname zonder kosten te annuleren. Dit moet dan wel gebeuren binnen 48 uur nadat je van de verschuiving van de cursusdatum in kennis bent gesteld. Eventueel betaald cursusgeld wordt in zo’n geval prompt aan je terugbetaald.

Als een cursus bij onvoldoende deelname niet kan worden samengevoegd met een andere cursus, dan heeft Gert Jan Hermus Fotografie het recht om de cursus te annuleren. In dat geval wordt je eventueel betaalde cursusgeld prompt aan je terugbetaald.

 

4. Deelname door een ander

Deelname aan een cursus of workshop is in principe persoonlijk. Om annuleringskosten te vermijden mag je een ander de cursus in jouw plaats laten volgen.

Dit kan alleen als Gert Jan Hermus Fotografie daarvan voorafgaand aan de cursus van op de hoogte is gesteld.

 

5. Annulering

Annuleren van deelname aan een cursus kan alleen schriftelijk en via e-mail:

Annuleren van je inschrijving kan zonder kosten tot uiterlijk 21 dagen voor de aanvang van de cursus.

In het geval dat een cursus door de ingeschreven cursist wordt geannuleerd bij 21 tot 14  dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt 50% van het lesgeld bij de ingeschreven cursist in rekening worden gebracht.

In het geval dat een cursus door de ingeschreven cursist wordt geannuleerd bij minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt 100% van het lesgeld bij de ingeschreven cursist in rekening worden gebracht.

 

6. Betaling

Vóór de start van de cursus moet het totale cursusgeld door Gert Jan Hermus Fotografie ontvangen zijn.
Opzeggen tijdens de cursus geeft geen recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. Als de betaling niet binnen de betalingstermijn ontvangen is ontvang je een herinnering verhoogd met kosten.

Het is mogelijk om een betalingsregeling (betalen in termijnen) af te spreken.

Niet of gedeeltelijk betalen leidt altijd tot rechtsmaatregelen.

 

7. Fotograferen

De beste reclame voor een onderneming is een tevreden klant.

Tijdens de cursus kunnen foto’s gemaakt worden van cursisten in actie voor eventuele promotionele doeleinden zoals folders en de website. Als je niet gefotografeerd wenst te worden dan kan je dat kenbaar maken.

 

8. © Copyright cursusmateriaal

Alle materialen die tijdens de cursus worden gebruikt zijn met zorg samengesteld door Gert Jan Hermus Fotografie Sneek. De teksten en foto’s in de presentaties en cursusboeken zijn van eigen hand.

Van al deze materialen rust het auteursrecht (© copyright) bij Gert Jan Hermus Fotografie Sneek.

Het cursusmateriaal is voor persoonlijk gebruik door de cursist. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gert Jan Hermus Fotografie Sneek, op enigerlei wijze cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

9. Schade

Op geen enkele manier is Gert Jan Hermus Fotografie persoonlijk of zakelijk verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of consequentiële schade of schades die ontstaan door het gebruik van deze cursussen of workshops of de (schriftelijke) informatie hiervan. Typografische of technische fouten op de schriftelijke informatie of deze voorwaarden zijn mogelijk. Periodiek worden er veranderingen doorgevoerd op de tekst en deze condities zonder voorafgaande aankondiging.

Op geen enkele manier is Gert Jan Hermus Fotografie persoonlijk of zakelijk verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of consequentiële schade of schades die ontstaan door het deelnemen aan een cursus of workshop. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar apparatuur en fysiek welzijn. Gert Jan Hermus Fotografie zal te allen tijde zorgen voor een veilige omgeving en deskundige leiding, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade geleden tijdens deelname aan een workshop.

%d bloggers liken dit: